Salamat sa programang “Aksyon Laban sa Kahirapan” ng National Anti-Poverty Commission (NAPC) sa pagbibigay boses sa Council for the Welfare of Children β€οΈ

Salamat po kay Sec. Lope Santos III ng NAPC at kay Mam Dianne Querer πŸ‘