Menu

Makabata Newsletter for the 2nd Sem of 2023 is now out! Get to know more about the special events conducted by the Council for the Welfare of Children (CWC) from the national to local levels. Visit the CWC’s official Website at https://cwc.gov.ph/. Look on the right side of your screen and click on the "MAKABATA: Makabuluhang Balita at Talakayan Para sa mga Bata" and you will see the newsletter. We’ve prepared social media animated cards below for your convenience. ---------- May mga ganap ba tayo ngayong taon? OMSIM! Tingnan ang kalendaryong ginawa ng Council for the Welfare of Children (CWC) na naglalaman ng mga main ganaps natin for the whole year of 2024 na para sa mga bata. Maging updated at laging tandaan ang ating mga special dates. Maraming salamat! ---------- Pagdiriwang ng 2024 Festival sa Bansa, Tiyakin na Ligtas sa mga Bata! Mahalagang mamulat nang maaga ang mga bata sa mga pagdiriwang sapagkat parte ito ng makulay at makasaysayang kultura at tradisyon ng bansang Pilipinas. Sa kabilang banda, may kaakibat din na kapahamakan sa mga bata ang mga malalaking pagdiriwang lalo na dahil sa maraming dumadagsang tao, ibat-ibang pagkain, at may mga mapagsamantalang indibidwal. ----------