Ang mga bata ay isa sa pinakamagandang regalo sa bawat-isa sa daigdig mula sa maykapal. Sila ang patuloy na nagbibigay kagalakan at inspirasyon saatin upang magserbisyo at maglingkod sa bayan.

Ngayong pasko, nawaโ€™y manaig sa ating mga puso ang patuloy na pagsuporta sa mga bata at pagbibigay proteksyon sa kanilang mga karapatan. Sa buong taon ng 2023, marami tayong pinagdaanan subalit pag-ibig ang namayagi sa bawat-isa upang mapagtagumpayan ang ating mga programa para at kasama ang mga bata. Hindi tayo pinanghinaan ng loob na itaguyod ang kapakanan ng bawat batang Pilipino sa bansa bagkus, mas naging matibay pa ang ating pagbubuklod-buklod upang itambol ang panawagan at mga polisiya para sa kapakanan ng mga bata.

Ang CWC ay patuloy na magiging sandalan ng bawat bata at pamilyang Pilipino pagdating sa pagbibigay prayoridad at halaga sa karapatan ng mga bata para sa isang matatag, malusog, mapagmahal, at makabatang bukas.

#MaligayangPasko

#ChildrenAreGiftsTheyAreTheFuture

#ParaSaBata