Taos-pusong pagbati po ang ipinapaabot ng Council for the Welfare of Children sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas.

Maraming salamat po sa inyong kasipagan at tiyagang hubugin ang mga puso at isipan ng mga bata. Sa inyong taos-pusong pag-aaruga at serbisyo, natitiyak nating ang kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan. Sa inyong pasensya at gabay, at sa paggamit ng positibong disiplina, nasisigurado nating maituwid ang kanilang mga asal. Kayo po ay mahalagang haligi sa paghubog ng puso at kaisipan ng mga bata tungo sa kanilang pagiging ganap na mamamayang katuwang sa pagunlad ng ating bayan.

Kaisa po ang CWC sa inyong bokasyong patnubayan ang mga bata tungo sa kanilang pagunlad sa larangan ng akademiko, talento, pagtutulungan, pamumuno at sa iba pang aspeto ng kanilang sangkatauhan. Pagtibayin pa po natin ang ating samahan at pagtutulungan upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata.

#HappyWorldTeachersDay

#TeachersDay2023

#ParaSaBata