Print

"Pag tulong-tulongan nating maibigay ang mga serbisyong pang Bright Child. Sana di laging ako... Sana marami tayo... Sana lahat ng bata ay lumaking matalino, masayahin, aktibo, binubusog ng pag-mamahal ng mga magulang at mga tao sa paligid nila. Mga batang magagalang at nagsasabi ng po at opo-dahil sa nabigyan sila ng TAMANG PAG-AARUGA magmula sa kanilang pagkabata.

Patuloy sana na mabigyan sila ng tama at sapat na nutrisyon-simula sa breastfeeding at maternal care at wastong pag-aalaga mula nang sila ay nasa sinapupunan hanggang sa kanilang paglaki.

Samahan sana n'yo kami dito sa Bright Child Campaign".