cwc logo

Play
Slider

Council for the Welfare of Children

The Council for the Welfare of Children is the focal inter-agency body of the Philippine Government for children. It is mandated to coordinate the implementation and enforcement of all laws; formulate, monitor and evaluate policies, programs and measures for children. Providing dynamic leadership in ensuring a child-friendly and child-sensitive society where every child fully enjoys his/her rights.

Latest News

  • On February 2004, President Gloria Macapagal-Arroyo signed Executive Order 286 directing government agencies to actively support and implement programs on the "Bright Child"
  • CWC started the Bright Child Advocacy campaign in 2004 after its launching in Malacañan
  • Since 2004, CWC has been constantly carrying the Bright Child as the focus on Children's Month Celebration
  • Bright Child is a goal... Every Filipino Child Deserves to be a Bright Child
  • Our 2008 Children's Month activities are focused on this year's theme - BRIGHT CHILD: SA TAMANG PAG-AARUGA, KINABUKASAN AY MAGINHAWA!
  • "It takes a tribe to raise a child"... This is currently what some government and other concerned agencies are doing-collaborating their efforts in raising the Filipino child to become a "Bright Child".
  • We have our great role and responsibility of the Bright Child. Not only parents are responsible but ALL OF US.
  • Sabi nga ni Tolits (Bernanrd Joecel Forbes), ang ating Bright Child Jr. Ambassador:

"Pag tulong-tulongan nating maibigay ang mga serbisyong pang Bright Child. Sana di laging ako... Sana marami tayo... Sana lahat ng bata ay lumaking matalino, masayahin, aktibo, binubusog ng pag-mamahal ng mga magulang at mga tao sa paligid nila. Mga batang magagalang at nagsasabi ng po at opo-dahil sa nabigyan sila ng TAMANG PAG-AARUGA magmula sa kanilang pagkabata.

Patuloy sana na mabigyan sila ng tama at sapat na nutrisyon-simula sa breastfeeding at maternal care at wastong pag-aalaga mula nang sila ay nasa sinapupunan hanggang sa kanilang paglaki.

Samahan sana n'yo kami dito sa Bright Child Campaign".